Vytopenie bytu je veľmi nepríjemná situácia, s ktorou sa môžeme stretnúť kedykoľvek počas roka. V súčasnosti sú veľkým fenoménom prívalové dažde, ktoré sú častejšie v jarných a letných mesiacoch. Kvôli vysokému úhrnu zrážok nám často volajú klienti, že majú vytopené pivničné priestory. V zimných mesiacoch je zvykom prasknutie vodovodných trubiek, čo je veľmi nepríjemné, najmä ak užívateľ príde z celodennej práci domov a nájde centimetrovú vrstvu vody v byte alebo dome. V starších domoch praskajú tieto vodovodné trubky kvôli veku, že materiál je už opotrebovaný. V zime sa navyše kvôli nárazovému úhrnu snehu stretávame s náhlym oteplením a haldy snehu sa premieňajú na vodu. Okrem rozsiahlych škôd na majetku, človek má aj ujmu citovú, nakoľko vidí svoj domov kde má mať svoje útočisko oddychu, že je v zničenom stave.

Ako postupovať a riešiť takúto škodu, ak Vám vytopilo byt alebo dom a ako Vám v tejto veci vie pomôcť poisťovňa?

V prvom rade vytopenie bytu alebo domu by sme mali mať dopredu ošetrené vo Vašej poistke na byt alebo dom. Nahlásenie poistnej udalosti je prvým krokom k riešeniu Vášho problému. Pán alebo pani z poisťovni Vás usmernia v krokoch, ako máte postupovať. Niekedy Vám môže priamo byť ponúknuté, že na daný problém akým je vytopenie bytu je ideálne použitie, resp. zapožičanie priemyselného odvlhčovača vzduchu. Sumu za zapožičanie poisťovne preplácajú resp. priamo zaplatia za Vás. Treba sa vždy informovať aké máte možnosti, aby ste mali čím skôr problém so zatopením vyriešený a priestor aby ste mali čím skôr suchý a pripravený na ďalší postup. Po ohlásení našej firmy Vám priemyselný odvlhčovač vzduchu zapožičiame čím skôr. Vieme zrealizovať dodanie v deň zavolania. Následne po vysušení priestoru stroj vrátite a my Vám vystavíme doklad, ktorý dodáte do poisťovni. Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ vo Vašom domove bez akéhokoľvek vytopenia.

Odporúčané príspevky