Presný postup na odvlhčovanie Vášho priestoru Vám podrobne vysvetlí náš technik. Všeobecné použitie odvlhčovača vzduchu:

  1. Priemyselný odvlhčovač musí byť zapojený do elektrickej sieti
  2. Stroj dajte na stojato na vyvýšené miesto (napr. stôl stoličky, palety)
  3. Náš odvlhčovač obsahuje 2 možnosti odvodu kondenzátu, a to buď hadicou alebo do zbernej vaničky. S týmto Vám rád pomôže náš technik po konzultácii
  4. Následne odvlhčovač vzduchu zapnete tlačidlom a začne pracovať. Odvlhčovač nechávate pustený, až do momentu, keď Vám priestory uschnú. V priestore sa nemôžu nachádzať kvety. Priestor sa nevetrá, neotvárajú sa okná.

Doba používania, počet odvlhčovacích zariadení, prípadne iné špecifické podmienky sa presne konzultujú s naším p. technikom, ktorý Vám ochotne pomôže. Toto odborné poradenstvo je v cene zapožičania našich priemyselných odvlhčovačov vzduchu spolu s vlhkomerom, ktorý Vám pomôže zistiť percentuálne hodnoty vlhkosti v priestore.

Príklady, kde môže byť použitý odvlhčovač

Pleseň v dome
Pomoc pri sušení náteru
Na stavbách
Pomáha schnúť mokrým povrchom
Urýchľuje stavebné práce
schnutie pri sadrokartónových pokládkach