Univerzálny postup na odvlhčovanie priestorov neexistuje. Vždy je nutné priestor zhodnotiť, ako je najefektívnejšie umiestniť priemyselný odvlhčovač vzduchu, prípadne počet strojov, ktorý sa má zapožičať. Tieto rady sa nazývajú odborné poradenstvo. Odborné poradenstvo Vám vždy poskytneme zadarmo na začiatku zapožičania. Aby sme dosiahli maximálny efekt, je potrebné skonzultovať Váš priestor na odvlhčovanie telefonicky, prípadne osobne, kde Vám poradíme aký počet odvlhčovačov potrebujete a povieme predbežný čas na odvlhčovanie (čas býva orientačný a slúži iba na predstavu doby zapožičania). Nakoľko sa špecializujeme výhradne iba na prenájom priemyselných odvlhčovačov vzduchu, naše služby sú komplexné a cielené k tomu, aby ste v čo najkratšom čase maximálne odvlhčili čo najväčší záber v priestore. Fungujeme aj na základe dobrých odporúčaní klientov a záleží nám na Vašej spokojnosti.

Spustenie stroja je veľmi jednoduché a spúšťa sa jedným stlačením. Stručný postup ako sa inštaluje priemyselný odvlhčovač vzduchu do priestoru:

  1. Priemyselný odvlhčovač musí byť zapojený do elektrickej sieti.
  2. Stroj dáte na stojato na vyvýšené miesto (napr. stôl stoličky, palety).
  3. Náš odvlhčovač obsahuje 2 možnosti odvodu kondenzátu, a to buď hadicou alebo do zbernej vaničky. S týmto Vám rád pomôže náš technik po konzultácii.
  4. Následne odvlhčovač vzduchu zapnete tlačidlom a začne pracovať. Odvlhčovač nechávate pustený, až do momentu, keď Vám murivo uschne.

Doba používania, počet odvlhčovacích zariadení, prípadne iné špecifické premenné sa presne konzultujú s naším p. technikom, ktorý Vám ochotne pomôže. Toto odborné poradenstvo je zdarma v cene zapožičania našich priemyselných odvlhčovačov vzduchu spolu s vlhkomerom, ktorý Vám pomôže zistiť percentuálne hodnoty vlhkosti v priestore. Hadica je rovnako dodávaná pre komfortnejšie použitie zdarma  pri zapožičaní priemyselného odvlhčovaču vzduchu.

Príklady, kde môže byť použitý odvlhčovač

Pleseň v dome
Pomoc pri sušení náteru
Na stavbách
Pomáha schnúť mokrým povrchom
Urýchľuje stavebné práce
schnutie pri sadrokartónových pokládkach