Priemyselný odvlhčovač vzduchu Trotec TTK 350 s

Priemyselný odvlhčovač vzduchu je užitočným pomocníkom na stavbách, pri rekonštrukciách interiérov alebo je nenahraditeľným strojom  pri  havarijných stavoch po vytopeniach. Priemyselných odvlhčoačov vzduchu je v súčasnej dobe veľa. Ako si vybrať? Treba sledovať pri zapožičiavaní, že koľko stroj odvlhčuje za 24 hodín.  My Vám poskytujeme špičkovú triedu v efektivite odvlhčovania.  Je uvádzané výrobcom, že dokáže odvlhčiť 70 L / 24 hodín. Prakticky premietnuté v praxi: ak si požičiate náš prístroj, tak Vám za ideálných teplotných podmienok (25°C) odvlhčí 70 litrov skondenzovaného vlhka v podobe vody. Náš jeden odvlhčovač má záber do 200 m2 priestoru. Pri zapožičaní sa Vám starostlivo vysvetlí používanie prístroja a na mieru Vám poradíme, kde je treba umiestniť priemyselný odvlhčovač vzduchu, prípadne Vám doporučíme ich počet.

Pracujeme na základe spokojnosti našich klientov a ponúkame a doporučujeme Vám vždy reálny počet potrebných odvlhčovačov vzduchu na odvlhčovanie Vášho priestoru.  Po konzultácii buď telefonickej alebo osobnej Vám priemyselný odvlhčovač odovzdáme. Odvlhčovač sa prepravuje vždy na stojato v aute, nikdy nie na ležato.  Cena za požičanie priemyselného odvlhčovača vzduchu je 10 eur na 24 hodín.  Rezerváciu môžete realizovať telefonicky alebo mailom, preferujeme telefonický dohovor.  Požičiavame súkromným osobám a aj firmám.

Tu je výber oblastí, kde najčastejšie je možné využiť náš priemyselný odvlhčovač vzduchu:

 • prerážanie vlhkosti z muriva z bytov, domov, novostavieb, z prístavieb
 • odstraňuje vlhkosť zo zatopených priestorov
 • užitočný stroj pri realizácia stavby pivničných priestorov
 • umožňuje dostatočné vysušenie a čistenie vzduchu v lakovniach
 • sušenie vzduchu v stanoch
 • sušenie hygroskopickeho suchého materiálu
 • regulácia vlhkosti v rozvodnej stanici plynu
 • sušenie pri výrobe potravín
 • sušenie väčších šatníkových priestorov
 • sušenie vzduchu v skladových priestoroch (palety, drevo, vínne pivnice, expedične služby a i.)
 • sušenie vzduchu vo výrobných halách, hoteloch a spoločenských priestoroch
 • sušenie vzduchu po sanácii priestorov